Bara få utlåtanden om kvinnoön hittills

Förslaget till ny stranddetaljplan för den så kallade kvinnoön Supershe island, Fjärdskär i Snappertuna skärgård, är framlagt till påseende. Bara ett fåtal utlåtanden har hittills lämnats in.

Fjärdskär ligger i Snappertuna skärgård.
28.02.2019 16:00 UPPDATERAD 28.02.2019 16:14
Endast två utlåtanden har hittills inkommit på förslaget till stranddetaljplan för Fjärdskär i Snappertuna skärgård.
Det ena utlåtandet är från Museiverket och enligt stadsplaneringsarkitekt Simon Store hade verket inget att anmärka. Det andra utlåtandet har föreningen Raseborgs Natur inlämnat och den har desto mer att påpeka.
Föreningen anser bland annat att den föreslagna byggrätten är oacceptabelt stor samt att den står i strid med markägarnas jämlika behandling och principerna i generalplanen. Raseborgs Natur motsätter sig att den föreslagna stranddetaljplanen för Fjärdskär godkänns.
Simon Store säger att man ännu väntar utlåtanden från åtminstone Nylands förbund, Nylands NTM-central samt stadens egna miljömyndigheter. Utlåtandena ska för alla utom NTM-centralens del vara inlämnade senast den 15 mars.
– NTM-centralen har tid till början av april på grund av att den är övervakande myndighet.
Allmänheten kan lämna in anmärkningar på planförslaget så länge det är framlagt, det vill säga till den 22 mars.
Då planläggningsnämnden i Raseborg behandlade planförslaget i slutet av januari beslöt nämnden efter omröstning att inte godkänna förslaget till detaljplan. Store hade i sin föredragning av ärendet inget att anmärka på förslaget.
– Jag tycker det är väl anpassat till gällande landskapsplan som främjar möjligheten att utveckla turismen i skärgården. Efter behandlingen i nämnden har jag insett att det kan vara nödvändigt att gå igenom hur byggnaderna borde anpassas till omgivningen.
Hans mål är att kunna föra ärendet till stadsfullmäktige för behandling på mötet i juni. Innan dess ska planförslaget en vända till via planläggningsnämnden, samt behandlas i stadsstyrelsen. Fullmäktige har sista ordet.

ANDRA LÄSER