Insändare: Välfärdsområdet ska säkerställa högkvalitativa lokala tjänster i västra Nyland

15.02.2023 09:38 UPPDATERAD 15.02.2023 10:08
Västra Nylands välfärdsområde har just inlett beredningen av sin servicestrategi, som ur invånarnas synvinkel är det viktigaste dokumentet för att definiera hur social- och hälsovårdstjänsterna fungerar. I servicestrategin bestämmer välfärdsområdet var och hur social- och hälsovårdstjänsterna ska organiseras i praktiken.
Som beslutsfattare inom välfärdsområdet är det viktigaste för mig att se till att våra lokala tjänster fungerar. När allt kommer omkring har den underliggande idén för reformen av social- och hälsovården varit att människor ska få hjälp för varje problem på ett förebyggande och lågtröskelbaserat sätt så att vi sparar kostnader genom att minska användningen av specialistvård. Det är dock svårt att se hur tillgången till hjälp skulle kunna säkerställas i första hand om patienten måste resa alltför långt för att få vård i första hand.
Särskilt tillgången till hälsovårdstjänster har varit utmanande i Kyrkslätt och Esbo under de senaste åren. Trots ständiga ansträngningar från vår personal som arbetar på gränsen av sin förmåga har tillgången till lokala tjänster äventyrats. Svårigheterna att få tillgång till vård har helt enkelt berott på att personalen på kommunal nivå har varit underbemannad. Men nu, efter övergångsperioden för reformen av social- och hälsovården, kan vi ta itu med problemen med tillgången till vård för patienterna med beslutsamhet.
Enligt de beslut som regeringen fattat får välfärdsområdena i år sammanlagt 500 miljoner euro i tilläggsfinansiering särskilt för att minska eftersläpningen i vården och väntelistorna, varav Västra Nylands välfärdsområdes andel fortfarande är oklar. Dessutom får våra välfärdsområden över 14 miljoner euro i tilläggsfinansiering från EU:s återhämtningsinstrument. Den tilläggsfinansiering vi får bör användas just för att trygga våra lokala välfärdstjänster. Samtidigt bör välfärdsområdets servicestrategi i hög grad bygga på våra lokala hälsovårds- och välfärdscentraler i västra Nyland.
Fungerande lokala tjänster är fortfarande den bästa garantin för högkvalitativ service inom den närmaste framtiden, eftersom utvecklingen av digitala och fjärrstyrda social- och hälsovårdstjänster kommer att ta tid. På samma sätt är en investering i lokala tjänster också en investering i framtiden. Genom att investera i vår personal och i funktionaliteten hos våra vårdpunkter säkerställer vi också vår ställning som en attraktiv arbetsgivare och tjänsteleverantör nu och i framtiden.
Markus Myllyniemi, välfärdsområdes- och kommunfullmäktigeledamot, Kyrkslätt, De gröna

ANDRA LÄSER