SUP-bräden gör entré på Gullö runt

När motionsloppet Gullö runt paddlas för fyrtioandra gången på söndag i Ekenäs skärgård får de traditionella kajakerna sällskap av SUP-bräden. Vissa SUP-kanotister har valt att paddla hela den drygt 20 km långa sträckan runt Gullö, medan andra nöjer sig med en kortare åtta kilometers paddling.

Dags igen. Några minuter före starten i utfärdsklassen i fjol började kanotisterna söka sig mot startlinjen.
Förhandsintresset för Gullö runt är stort, nästan sjuttio kanotister har anmält sig på förhand. Ännu på plats på söndag tas anmälningar emot, vilket gör att totalantalet farkoster på vattnet kan röra sig kring 80–85.

ANDRA LÄSER