Lojo och Borgå vill också vara med i metropolpolitiken – "konstlad gränsdragning"

Lojo och Borgå förundras över varför städerna som ligger så nära intill huvudstadsregionen inte anses höra till metropolområdet. I en färsk rapport konstaterar politices doktor Timo Aro att både Borgå, Lojo och även Sjundeå väl skulle platsa vid förhandlingsborden då beslut om metropolpolitiken fattas.

I den färska rapporten som Borgå och Lojo låtit göra har bland annat den dagliga pendlingen till och från städerna kartlagts.
Under 2020 ska regeringen Marin tillsätta en ny delegation för metropolpolitiken i Finland. Två städer känner sig ändå helt utestängda ur landets metropolpolitik, trots att de anser sig ha alla förutsättningar för att få sitta med vid förhandlingsborden.

ANDRA LÄSER