Historien kan lyftas fram på Tulludden

Ett projekt för att göra resterna av det som varit ett tyskt genomfartsläger och ett kvinnofängelse ute på Tulludden i Hangö till ett besöksmål har initierats. En arbetsgrupp har nu tillsatts.

De alltmer raserade barackerna ute på Tulludden kan bli ett turistmål.
Längs naturstigen ut till Uddskatan på Tulludden syns ännu i dag rester av de baracker som tyskarna byggde under fortsättningskriget för ett transitoläger. Totalt byggdes 130 baracker med plats för 3 000 soldater. Senare kom barackerna att användas bland annat som fångläger och senare som ett kvinnofängelse.
ANDRA LÄSER