Naivt tro att det är annorlunda i Raseborg

Vi vill skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och där ingen behöver vara rädd för att den kroppsliga integriteten kränks.

På många håll i världen har sexuella trakasserier och övergrepp under de senaste veckorna lyfts upp i dagsljuset genom #metoo-kampanjen . Även i Svenskfinland är ämnet ytterst aktuellt i och med uppropet #dammenbrister som 6 111 kvinnor i onsdags kom ut med. Kvinnorna kräver att tystnaden bryts och att en förändring sker. Även vi hör till gruppen som kräver en förändring!
Vi vill skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och där ingen behöver vara rädd för att den kroppsliga integriteten kränks. Mörkertalet är stort och trots att vi inte har exakta uppgifter för hur situationen är i Raseborg när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp skulle det vara naivt att tro att vi i positiv bemärkelse särskiljer oss från andra kommuner.
Som kommunala beslutsfattare har vi ett ansvar och en skyldighet att vidta alla åtgärder som är i vår makt för att förebygga och motverka sexuella trakasserier och övergrepp. #Övistoo och flera berättelser visar att problemet tyvärr är alldeles för vanligt förekommande i skolor. Därför är vi särskilt glada över att stadsstyrelsen enhälligt i måndags omfattade ett förslag som tydligt satsar på detta. I budgetförslaget till stadsfullmäktige ingår nu en skrivelse under bildningssektorn och övrig utbildning att det i budgeten ingår anslag för projekt med målsättning att minska förekomsten av och risker för sexuella trakasserier och övergrepp mot och bland barn och unga. Projekten ska planeras under våren 2018 och enligt planen genomföras under läsåret 2018-2019.
Skolan ska vara en trygg miljö för barn och unga. Vi hoppas att fullmäktige väljer att omfatta detta och att lärare, småbarnspedagoger och annan personal med den här satsningen kommer att få ännu mera stöd i sitt viktiga arbete, vi är säkra på att många redan förtjänstfullt jobbat med de här frågorna under flera år. Vi tror på konkreta åtgärder som satsar på ökad kompetens och på att det behövs resurser för att jobba med de här frågorna. Skrivelsen i budgeten är en del av och en början på det viktiga jobbet att skapa ett tryggare och mer jämställt Raseborg, men arbetet bör och ska fortsättas!

Sandra Ahtola

Anki Bender

Filip Björklöf

Andreas Hindrén

Anita Westerholm

stadsfullmäktigeledamöter (SFP), Raseborg

ANDRA LÄSER