Stora priser till Sture Lindholm, Åsa Stenvall-Albjerg och Tiina Lindfors

Svenska folkskolans vänners medaljer och andra priser delades ut av ordförande Wivan Nygård Fagerudd på onsdagen.

Författaren Åsa Stenvall-Albjerg, koreografen Tiina Lindfors och författaren Sture Lindholm får stora priser av SFV. Bilder ur HBL:s arkiv av Cata Portin, Jussi Vierimaa & Kjell Svenskberg.

Folkbildningspriset på 15 000 euro tillföll författaren och historieläraren Sture Lindholm (se artikeln ovan). SFV:s kulturpris på 15 000 euro gick till författaren, essäisten, litteraturvetaren och skrivkursledaren Åsa Stenvall-Albjerg för hennes essäer och insatser som ledare för en lång rad skrivkurser.

Årets brobyggare är koreografen och danskonstnären Tiina Lindfors. Hon får ett pris på 10 000 euro för sitt modiga arbete för ett tvåspråkigt Finland.

Medaljer

SFV:s folkbildningsmedaljer och tillhörande priser på 2 500 euro var tillföll företagaren och pensionären Lasse Backlund från Dagsmark, filosofie licentiat Gun Herranen i Åbo, journalisten och författaren Anders Mård i S:t Petersburg, konditionsskötaren, gymnastik- och dansledaren Gun Svenlin från Vörå och utbildningsplaneraren Nina Söderlund i Nagu.

Årets Hagforsmedaljer och en prissumma på 2 500 euro var tilldelades filosofie doktor Carola Ekrem från Helsingfors, socialrådet Stefan Mutanen från Karis, kulturjournalisten och kritikern Ann-Christin Snickars och rektor Barbro Wiik från Korsholm.

Lärare belönas

Svensklärarpris på 5 000 euro var gick till grundskoleläraren Marjo Kekki från Kasavuoren koulu och Mäntymäen koulu i Grankulla, lektor Camilla Kåla vid Yrkeshögskolan Laurea i Dickursby i Vanda, lektor Anne Lehto från Kirjola grundskola och Parikkala gymnasium i Parikkala, lektor Heidi Muumäki från Riihimäki gymnasium, lektor Maija Nikunlassi från Mediegymnasiet, lärare Maarit Rainio vid Vaisaaren koulu i Reso och lektor Marjo Vuokko vid Haaga Helia yrkeshögskola i Borgå.

Stipendier som berättigar till vistelser på Beijarholmen i Barösund i Ingå tillföll klassläraren Petra Autio från Svenska samskolan i Tammerfors och daghemsföreståndaren Stina Saari vid Folkhälsan Välfärd, daghemmet Gunghästen i Åbo.

Ett kulturarbetarstipendium med tillhörande vistelse på hemmanet Lillholm i Västanfjärd på Kimitioön gick till ljudplaneraren Kristian Ekholm tillsammans med producenten Annina Blom på Duv-Teatern i Helsingfors.

Ett bibliotekariestipendium med vistelse på Lillholm tillföll specialbibliotekarien Anna Söderström från Helsingfors.

Ett nyinstiftat Biskops Arnö-stipendium gick till författaren Ann-Sofi Carlsson i Vasa. SFV bekostar uppehället och resan till Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta under tre veckors tid.

ANDRA LÄSER