Sex miljoner dagstidningssidor digitaliseras

Inom några år blir alla dagstidningar som getts ut på svenska i Finland tillgängliga digitalt. Finlandssvenska fonder och stiftelser satsar 1,85 miljoner euro på Nationalbibliotekets projekt.

Gamla tidningar har traditionellt bevarats som mikrofilm, som på denna bild från 1959. Nu finansierar svenska fonder och stiftelser ett stort digitaliseringsprojekt.
16.12.2020 14:27
År 2024 ska nästan sex miljoner dagstidningssidor gå att läsa digitalt.
Tidigare måste de som letade efter en äldre tidningsartikel ta sig till ett specifikt arkiv för att läsa de tryckta tidningarna eller mikrofilmer. Nu publiceras alla tidningsartiklar som utkommit före 1950 fritt på webben.
Nyare tidningar än så blir digitalt tillgängliga och sökbara i arkiv och på friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo, berättar Svenska kulturfonden i ett pressmeddelande.
"Att göra dagstidningarna tillgängliga och sökbara är av största betydelse för att levandegöra samhällsutvecklingen i Finland. Vi är glada över att kunna bidra till utvecklandet av öppna digitala tjänster som många människor ivrigt väntar på", säger Svenska litteratursällskapets vd Dag Wallgren.
Svenska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet står tillsammans för halva beloppet, men även Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Harry Schaumans Stiftelse och Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne samt Stiftelsen för Åbo Akademi deltar.
Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen.

Föreningen Konstsamfundet äger KSF Media, som bland annat ger ut VN.