Brottsofferjouren: Arbetstagare tvingas arbeta utan lön och ledighet

Allt fler fall av tvångsarbete sysselsätter polisen och Brottsofferjouren.

Många arbetstagare tvingas in i rollen som företagare mot sin egen vilja, uppger Brottsofferjouren, arbetarskyddsmyndigheten och fackförbundet FFC.
Brottsofferjouren, arbetarskyddsmyndigheten och fackförbundet FFC varnar för framväxten av allt fler arbetsförhållanden där arbetstagare tvingas in i rollen som företagare mot sin egen vilja. I en del fall har arbetstagarna inte ens varit medvetna om att de är företagare.
Enligt Brottsofferjouren handlar det om tvångsarbete som maskeras till företagsamhet så att uppdragsgivaren ska kunna undvika arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.
Brottsofferjouren har hanterat fall där arbetstagare har tvingats arbeta utan lön och ledighet, officiellt som företagare.
I praktiken har arbetstagarna inte kunnat påverka sina arbetsvillkor på något sätt, än mindre haft någon insyn i det företag de sägs representera. Dessa arbetstagare är inte heller berättigade till lön under sjukledighet, semester eller ersättning i samband med olyckor på arbetsplatsen.
Nätverket Rejält arbete efterlyser nya spelregler som gör det svårare att klassificera arbetsförhållanden som företagsamhet.
"Det är viktigt att regeringen håller fast vid sitt löfte att precisera definitionen av ett arbetsförhållande", skriver nätverket i ett pressmeddelande.
Många finländare av utländsk härkomst känner inte till arbetslivets spelregler och saknar ibland språkkunskaper för att informera sig om sina rättigheter, uppger nätverket Rejält arbete.

ANDRA LÄSER