Siv Sandberg får Folkbildningspriset på 15 000 euro

Forskaren och universitetslektorn förklarar skickligt och på klarspråk komplicerade processer och deras följder.

Siv Sandberg mars-22
16.03.2023 13:21 UPPDATERAD 16.03.2023 15:23
Hon minns presidentvalet 1982 in i minsta detalj. Siv Sandberg var då 12 år, och vann samma år en tävling i skolan med uppsatsen ”Min hemkommun år 2000”. Samhällsintresset hade tagit fart.
”Skrivandet och kommunala framtidsfrågor fyller fortfarande min vardag, säger hon” i ett pressmeddelande.
Under årens lopp har forskaren och universitetslektorn Siv Sandberg jobbat med kommunala och regionala frågor på olika sätt. Inte bara som forskare och lärare, men också konkret i olika utvecklingsprojekt både på kommunal och nationell nivå.
I sin prismotivering lyfter Svenska folkskolans vänner fram att Siv Sandberg har, vid sidan av sin gärning som forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, gjort en betydande insats som folkbildare i förvaltningsfrågor och vid val. När landsomfattande strukturreformer stått för dörren, och det varit särskilt angeläget att beakta hur den svenska språkgruppens utrymme och rättigheter påverkas, har Sandberg med sin expertis stått till förfogande som kommentator i olika medier, som föreläsare och utbildare. Skickligt och på klarspråk har hon förklarat komplicerade processer och analyserat konsekvenserna. Som forskare och utredare har hon bidragit med sitt gedigna kunnande också i övriga Norden. Siv Sandberg har gjort ett folkbildningsarbete av ovärderlig betydelse för det svenska i Finland och det demokratiska bildningssamhället.
Siv Sandberg säger i pressmeddelandet att det har uppstått en bekymmersam begriplighetsklyfta mellan politiker och medborgare.
”Allt fler professionella politiker uttrycker sig med komplicerade tekniska begrepp som är svåra att förstå, även för välutbildade. Det gör folk rädda och passiva alldeles i onödan, och kan utgöra en grogrund för destruktiv samhällsaktivitet”.
Digitalisering, automatiskt beslutsfattande och artificiell intelligens har redan under en längre tid omvandlat både förvaltningens interna arbetssätt och kundservicen till invånarna.
”Den som går in på skatteförvaltningens webbplats MinSkatt för att höja sin skatteprocent och nästan omedelbart kan skriva ut ett nytt skattekort får uppleva konsekvensen av de omfattande men tysta reformer som omvandlar hela vår offentliga förvaltning.”
Folkbildningspriset, 15 000 euro, instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm och bar tidigare benämningen ”Priset till folkbildningens trotjänare”.

ANDRA LÄSER