Pliktkänsla får de flesta att ställa upp

Tio sittande fullmäktigeledamöter i Sjundeå slutar sitt värv och ställer inte upp för omval. I resten av partierna sker flera omställningar inför valet.

Sjundeås fullmäktige har varit rätt splittrat med flera fullmäktigegrupper än traditionella partier. Inför kommunalvalet har de gröna grupperna (De gröna och Vihreä vastuu) försonats och går till val med enad front.

– Läget inför föregående kommunalval var ytterst ovanligt. Nu återgår vi till normal dagordning. Vi har redan samarbetat en del inför valet, säger Harri Haanpää som är en av två ledamöter som representerat Vihreä vastuu.

– Under följande fullmäktigeperiod fattas viktiga beslut: Sjundeå integreras i HRT:s kollektivtrafiksystem, och i skolorna har Sjundeå stora beslut framför sig. Jag vill också bidra till kontinuitet i De grönas verksamhet i Sjundeå, säger Haanpää.

Den andra representanten för Vihreä vastuu, Pami Karvonen, ställer inte upp för omval.

Även de grönas representanter delar på sig. Yrjö Kokkonen ställer upp medan Birgitta Johansson inte ställer upp eftersom hon flyttat från orten.

– Jag ställer upp av pliktkänsla. Sist ställde jag upp och krävde att Sjundeå skulle förbli en självständig kommun. Därför vill jag nu vara med och jobba för det jag krävt, säger Kokkonen.

Ex-sannfinländare slutar

De två samlingspartistiska grupperingarna kommer att fortsätta som separata fullmäktigegrupper, men till val går man med en gemensam lista. I utbrytargruppen Siuntion Porkkalan Kokoomus tackar Kirsi Pesonen för sig, medan Marko Linnala kandiderar i valet.

– Jag har varit med sedan 1996 och vill fortfarande vara med och göra Sjundeå till en bättre plats. Jag vill påverka saker och föra gemensamma ärenden framåt inom kommunalpolitiken, säger Linnala.

Samlingspartiet har under den pågående fullmäktigeperioden både förlorat och fått medlemmar. Vesa-Matti Louekoski och Mika Mäenpää blev invalda som Sannfinländare, bildade sedermera den egna gruppen Vapaa demokratia (Fri demokrati) och slutligen gick med i Samlingspartiet. Ingendera ställer upp för omval.

– Det är av privata skäl som jag inte vill öppna upp, säger Louekoski.

Däremot kommer Åke Holmlund, som valdes in som Centerrepresentant men gick ur partiet och har bildat en egen grupp, att ställa upp på Samlingspartiets listor som obunden kandidat.

– Min första period i fullmäktige samt medlemskapet i tekniska nämnden har varit givande, samt lärorika, som en kommunalpolitisk grundskola. Min nuvarande livssituation ger både tid och utrymme att fördjupa mig i det jag hoppas blir mitt kommande förtroendeuppdrag, säger han.

Heikki Kaisla, långvarig samlingspartistisk ledamot, ställer upp för omval liksom Kari Vierinen. För Kaisla är det nästan en medborgerlig plikt, medan Vierinen vill förbättra livskvaliteten för människor. Partikamraten Arto Penttinen tackar däremot för sig efter 16 år som förtroendevald.

– Jag har andra tidskrävande åligganden och vill inte sköta uppdraget med vänster hand, säger han.

Heikki Valtavaara, som har bildat en egen grupp efter att han blivit utesluten ur samlingspartiet ställer inte upp för omval utan vill nu fokusera på studier i statslära.

Majoriteten vill fortsätta

Av SFP:s nio sittande ledamöter tackar Heidi Rosengren och Stefan Svanfeldt för sig. Båda hänvisar till personliga skäl. De övriga sju ledamöterna ställer upp för att de är intresserade av att sköta gemensamma angelägenheter.

– Jag ställer upp dels för att det behövs kontinuitet, dels för att jag under de gångna årtiondena skaffat mig så mycket kunskaper om ett och annat inom det kommunala att jag fortfarande har någonting att ge, säger Merja Laaksonen.

– Jag har fortfarande ett starkt intresse för kommunen, i synnerhet tekniska sektorn där vi har mycket bekymmer nu. Men det är också en utmaning, säger Rabbe Dahlqvist.

– Jag ställer upp för det är intressant och roligt att jobba för gemensamma ärenden. Vi har fått mycket gjort under fyra år men fortfarande är det mycket som skall fås vidare och förbättras, säger Carl-Johan Gottberg.

För Jan-Erik Paajes känns det viktigt att vara med och påverka i en liten kommun. Även pliktkänslan spelar in.

– Det finns en oro i Sjundeå nu då vi har en hög med problem. Då kan man inte bara vända ryggen till. När jag en gång har gett mig in i leken så vill jag vara med och påverka, säger han.

Johan Holmbergs tankegångar går i samma banor.

– Det är stora ändringar på gång och jag vill vara med och övervaka att servicen inte försämras alltför drastiskt och att allt inte försvinner till större enheter, säger han.

Två av tre ställer upp

I SDP:s grupp är det bara Minna Sneck som inte kandiderar i valet. Arja Alho, som varit fullmäktigeordförande under den pågående fullmäktigeperioden, ställer upp, liksom Kristian Parviainen.

– Jag ställer upp för omval för att arbetet är halvfärdigt och många människor har bett mig fortsätta mitt arbete för att utveckla Sjundeå till en motionsvänlig kommun, säger Parviainen.

– Det är viktigt att göra det man kan för sin kommun. Sjundeå behöver sina invånares insats att utveckla kommunen – annars är vi inte en levande kommun, säger Alho.

Vill hålla vänsterns platser

Vänsterförbundet vill förnya sitt strålande valresultat från förra gången, då både Antero Honkasalo och Veikko Tanskanen siktar på förnyat förtroende. Båda ställde upp för första gången i valet 2012 och fick 1,9 procent av rösterna i Sjundeå, vilket räckte till två platser för Vänsterförbundet, som perioden innan inte haft någon representation i fullmäktige.

– Jag har i alla tider haft ett behov att göra världen bättre. Genom att vara aktiv i kommunala organ kan jag påverka en massa ärenden som är nära människorna, säger Veikko Tanskanen.

För Antero Honkasalo är det en fråga om att ta sitt ansvar.

– Eftersom jag nu har satt mig in i kommunens ärenden under fyra år känner jag ansvar och vilja att utveckla kommunen. Läget i Sjundeå är ganska knepigt, med tanke på alla problem i skolbyggnaderna, trafiklösningarna och hela sjukvårdsreformen.

ANDRA LÄSER