Raseborg stöder taltidningar

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har beslutat bevilja ett understöd på 675 euro till Finlands svenska taltidningsförening.

En prenumeration på en taltidning beviljas endast åt personer som har en läsnedsättning. Villkor och prenumerationspriser finns på Finlands svenska taltidningsförenings hemsida.
25.08.2020 12:00
Föreningen producerar och distribuerar de åtta största finlandssvenska dagstidningarna som taltidningar. KSF Medias tidningar Västra Nyland, Hufvudstadsbladet och Östnyland hör till utbudet. På Raseborgs stads område har taltidningarna nio prenumeranter.
Prenumerationsintäkterna täcker inte alla kostnader och därför behövs extern finansiering. Föreningen ansökte om och beviljades stöd på 75 euro per prenumerant i Raseborg, totalt 675 euro. Stödpengarna tas från stadsstyrelsens understödsbudget.

ANDRA LÄSER