Virusläget gör att Ingå agerar

Ingå kommun avvaktar med att återgå till normal verksamhet. Detta på grund av att coronavirussituationen har försämrats.

Avvaktar. Ingå kommun återgår ännu inte till normal verksamhet.
Jesper Sundström
06.08.2020 09:43 UPPDATERAD 06.08.2020 09:44
I ett pressmeddelande informerar Ingå kommun om att kommunen avvaktar med att återgå till normal verksamhet eftersom HUS-områdets coronvirussituation försämrats under sensommaren. Det är kommunens ledningsgrupp som fattat beslutet i samråd med kommunens pandemigrupp.
Med det här tillvägagångssättet hoppas kommunen undvika smittspridning och nedkörning av verksamheten i ett senare skede. Oberoende av det kommer personalen på kommungården att betjäna dagligen, men i första hand med telefon och e-post. Om någon ändå måste besöka kommungården ska personen boka en tid på förhand.
Kommungårdens personal har även tills vidare möjlighet att jobba på distans och dessutom undviks såväl externa som interna möten. Detsamma gäller kundmöten. Vid eventuella fysiska möten beaktas de olika säkerhetsrekommendationerna.
Samtidigt meddelas det att Ingås meröppna bibliotek är stängt tills vidare. Det innebär alltså att biblioteket endast är öppet då personalen är på plats. Även filialbiblioteket i Degerby är stängt.
Renoverade Willhelmsdal är öppet tills vidare för bokningar och sammankomster, men kommunen rekommenderar preliminärt att inte mer än 30 personer vistas i samma rum på samma gång. Samtidigt är kommunens gym öppet tills vidare och användningen är begränsad enligt tidigare direktiv. Dock betonar kommunen att användningen av gymmet kommer att övervakas i större utsträckning än tidigare.