Frida Backman bjuder på meditation kantad av barockmusik i Ekenäs

Violinisten Frida Backman gör musikmeditationer i Västnyland under våren. På söndag står Ekenäs kyrka i tur.

17.03.2022 14:36
Musikmeditation är en konsert och ett koncept där musiken och åhörarens egen upplevelse står i centrum. En lugn atmosfär med brinnande ljus och dämpad belysning skapar rum för en lugn stund av kontemplation inåt. Mellan styckena hörs inga applåder, utan tankarna ges möjlighet att stillas och styras av musiken.
På söndag spelar Frida Backman stycken av Johann Sebastian Bach och Georg Philipp Telemann. Bachs Sonat nr 2 för soloviolin flankeras av två fantasier av Telemann. Meditationen inleds med Franz Schuberts Ave Maria, som är skriven senare än Telemanns och Bachs musik och ska fungera som en bro mellan vår tid och barocken.
Bachs Sonat nr 2 i a-moll är en av tre sonater som utgör kompositörens ikoniska partitor för soloviolin under namnet Sei Solo. A-moll sonaten inleds med en långsam "improvisatorisk" sats som följs av en matematiskt uppbyggd, lekfull fuga, vilken följs av en lugn sats. Sonaten avslutas med en energisk sats med kaskader av tonlöpningar.
Frida Backman har uppträtt som orkestersolist i Sibelius, Brahms, Tchaikovskys och Samuel Barbers violinkonserter och är medlem i Finlands solistförening rf. Efter fjorton år i England bosatte hon sig i Raseborg 2017. I höst har hon gett ut en skiva violinmusik från 500 år, inspelad i kyrkorna i Pojo och Karis. Albumet Integration innehåller fyra unika första inspelningar och ger en omväxlande översikt av soloviolinmusikens utveckling över fem århundraden. Barockmusiken uppförs på barockfiol med sensträngar och tidsenlig stråke.

Ekenäs kyrka söndagen den 20 mars kl. 16.