Öppna hem för medmänniskan

Mellan 40 och 50 asylsökande bor i privata hem i Raseborg. Det är ett bevis på ett humant tänkande bland invånarna.

År 2015 tog Finland emot drygt 32 000 asylsökande. I fjol ansökte 5 000 om asyl. Den allra största gruppen asylsökande var irakier. Under årets första tre månader har det kommit drygt 1 000 asylsökande till Finland, de största grupperna är irakier och syrier.

Många asylsökande har återvänt frivilligt till sina hemländer utan att asylansökan behandlats.

Merparten av de asylsökande får ett negativt besked. Beskedet kan överklagas ända till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket många gör.

Hösten 2015 upprättades flyktingförläggningar i alla västnyländska kommuner. Även om det funnits främlingsfientliga röster mot flyktingarna har det positiva övervägt. Invånarna engagerade sig i insamlingar av kläder och andra förnödenheter, ställde upp som frivilliga vid de olika flyktingförläggningarna.

I takt med att antalet asylsökande har minskat har också flyktingförläggningar stängt. I Raseborg fanns två stora förläggningar, Mjölbolsta och Raasepori Resort. Raasepori Resort stängdes i fjol och Mjölbolsta nu under våren. De flyktingar som bodde kvar hänvisades till förläggningen i Evitskog i Kyrkslätt.

Flera av flyktingarna i Raseborg hade hunnit knyta starka band till orten och ville hellre stanna kvar här. Då gav raseborgarna igen prov på sin välvillighet och givmildhet. Flera öppnade sina hem för flyktingar och erbjöd heminkvartering. Totalt bor ungefär 400 asylsökande i någons privata hem i dag. Av dem bor 40–50 i Raseborg. I en intervju för Uutissuomalainen drar sig Mirka Seppälä från nätverket Refugees Welcome Finland inte för att lyfta fram Raseborg som ett positivt exempel. Sett till befolkningsmängden finns här många inneboende. Seppälä kallar det för Raseborgsfenomenet. Flest asylsökande bor det hemma hos privatpersoner i huvudstadsregionen.

Migrationsverket har en betydligt större siffra, 4 000 för hemlogi, än flyktingnätverket.

I Raseborg finns det också en grupp som hyr en lägenhet för asylsökande. Varje medlem betalar 20 euro i månaden och förbinder sig att göra det i två års tid. Det finns behov av flera lägenheter och för tillfället försöker man få ihop en grupp till som vill hyra en lägenhet. Liknande grupper finns också på andra håll i landet.

Att intresset för heminkvartering är stort i Raseborg visar på ett engagemang med hjärtat av befolkningen. Vid katastrofer och kriser är det lätt att stilla sitt dåliga samvete med att låta en sedel slinka ner i Röda Korsets sparbössa. Att man öppnar sitt hem eller erbjuder en asylsökande en egen lägenhet är i dagens värld ett stort bevis på att det fortfarande finns en vilja att se en medmänniska i nöd och hjälpa hen.

Det stora intresset är också ett bevis på att de asylsökande har upplevt att de blivit väl mottagna i staden.

Ingå har tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Man har ett tvåårigt avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen om barnen. De som nu är 17–18 år räknar man med att bor i egna lägenheter då avtalet går ut. De mindre barnen, som oftast är i 13–16-årsåldern, hoppas man ska kunna placeras i familjer på orten. Det är något som organisationen Rädda barnen arbetar för. I höst har Ingåbor och andra intresserade möjlighet att gå en utbildning för att bli fosterfamiljer.

Det är ingen lätt uppgift att ta emot en ung människa som bär på traumatiska händelser, men den som vågar och framför allt har möjlighet får i gengäld nya perspektiv på livet.

ANDRA LÄSER