"Vi har bra rutiner"

På vårdhemmet Källan i Hangö bor äldre personer som inte längre klarar sig hemma. Det ställer höga krav på personalen och omgivningen. Lokalt skriver man inte under all kritik som riktats mot arbetsgivarföretaget Attendo.

Uteplats. Förtroendeman Andreas Nyström och vårdhemschef Pirkko Heinänen på den ingärdade gemensamma uteplatsen, som ligger mellan avdelningarna. Här växer bland annat sallat och jordgubbar i sådan höjd att rullstolsburna kan knipsa åt sig av godsakerna.
25.05.2017 06:56 UPPDATERAD 26.05.2017 15:22
– Inte känns det ju så roligt alla gånger. I synnerhet som vi har tystnadsplikt och inte kan kommentera enskilda fall eller delta i debatten, säger vårdhemschef Pirkko Heinänen.
– Det som syns i offentligheten är inte alltid hela sanningen.
Förtroendeman Andreas Nyström håller med henne.
– Jag tycker vi har bra rutiner och att det finns utrymme för diskussion. Personalen lämnas inte ensam, jag tycker vi får bra stöd av både vår närmaste chef, Pirkko, och högre upp i bolaget, säger han.
Problemen i dag upplever Heinänen främst att beror på glapp mellan avtal och verklighet. Minimipersonalen är stipulerat i avtalet med Hangö stad, som är den som ytterst ansvarar för produktionen av äldrevård. På senare tid har kraven dock skärpts, till exempel med lagen om äldrevård, vilket gör att all personal skall vara utbildad. Det kan orsaka problem då arbetslistorna görs.
Man försöker sköta de boende så professionellt och etiskt som möjligt, säger både Heinänen och Nyström.
På en vägg hänger post-it lappar i olika färger med begrepp som personalen har som ledord i sitt arbete; empati, tålamod, mänsklighet, värdighet, tystnadsplikt.
– Den viktigaste egenskapen i det här yrket är nog tålamod. Det är väldigt viktigt att vara lugn och mjuk då man arbetar med personer med demenssjukdomar, säger Heinänen.

All kritik gäller inte vården

Under en rundvandring på boendet träffar vi några av de äldre. Gea Tallberg är en av dem.
– Jag vet att det klagas, men jag har inget att anmärka på.
Tallberg flyttade till Källan med sina man, som nu gått bort.
Vid ett bord sitter Ebba Nordman tillsammans med några andra äldre. Hon är pratsam och på gott humör, och i dag är hennes son Alf Nordman vara på besök.
– Nu har ju inte allt som diskuterats i medierna direkt berört själva vården, en del har handlat om till exempel köket. Min mor trivs här, jag måste se på vården ur hennes perspektiv. Till exempel är personalen väldigt viktig som samtalspartner, sociala kontakter håller henne alert.
Nordman säger ändå att det är viktigt att vården diskuteras och eventuella brister lyfts fram.
– I sista hand är det Hangö stad som förvaltar och upprätthåller äldrevården enligt de lagar och bestämmelser som finns.
På kontakten med staden har Nordman inget att anmärka.
– Allt gick smidigt och snabbt då vi kom fram till att Ebba inte klarade sig hemma ensam längre.
Under besöket får man ett intryck av att personalen har god kontakt med klienterna. Många av de äldre sitter och väntar på mat i de gemensamma utrymmena. Vi får oss också en titt in i centralköket, där Sydspetsens miljöhälsa nyligen förbjöd kallrörningsmetoden samt prickade ventilationen. Tuula Berg som ansvarar för köket konstaterar att det inte alltid är helt lätt att göra myndigheterna nöjda.
– I början var de inte här så ofta, men på senare tid har kontrollerna avlöst varandra.
Heinänen påpekar att matlagning inte är hennes expertis, men att hon tillsammans med Berg och Attendos kosthållningschef gör vad de kan för att uppdatera egenkontrollplanen så den motsvarar bestämmelserna.

Källans vårdhem

Är ett effektiverat serviceboende för personer med demenssjukdomar eller personer som inte längre klarar sig hemma.
Källan har två avdelningar, en med 19 platser och en med 13. Alla platser är besatta.
Staden har förbundit sig att köpa minst 20 platser, men i praktiken blir det oftast fler.
Attendos enheter i Västnyland har kritiserats den senaste tiden.
Regionförvaltningsverket har kritiserat Attendos äldreboende Källan i Hangö för personalbrist och dålig hygien.
Staden har gjort övervakningsbesök på Källan i fjol och i år.
2016 valde staden att förnya avtalet med Attendo för tre år.
I mitten av maj tog Sydspetsens miljöhälsa till tvångsåtgärder och förbjöd en matlagningsmetod i centralköket. Också ventilationen prickades.
För två veckor sedan betonade Hangö stad i ett pressmeddelande att situationen tas på allvar och att man inte ger sig innan problemen är åtgärdade.

ANDRA LÄSER