Hundskall ledde till grannbesvär som förkastas av kommunen

Grannbesvär mot skolning av hundar på en fastighet i Evitskog har undersökts grundligt i Sjundeå. Kommunen ser inget skäl att utlysa förbud. Fastighetsägaren betonar att hundarna är en hobby.

Tysta. Två av de sex hundar som Tuukka Nikola har var ute då VN besökte familjen. Efter de inledande hälsningsskallen var hundarna tysta under hela besöket på över en timme.
Mira Strandberg
13.06.2017 06:00
Byggnads- och miljönämnden i Sjundeå tar på tisdagskvällen ställning till ett krav på att förbjuda en person i Evitskog att skola hundar på sin gård. Enligt grannbesvären, som gjorts redan i höstas, ordnar grannen verksamhet som förorsakar "odrägliga ljudolägenheter", påverkar boendehälsan negativt och minskar den allmänna trivseln på området. Grannarna upplever också läget otryggt eftersom hundarna har rymt till grannarnas gårdar. De vill att verksamheten ska förbjudas.
Enligt besvären skolas skydds- och militärhundar flera gånger i veckan och det används skjutvapen och piskor. Dessutom har fastighetsägaren själv många hundar som är ute sent på kvällen och tidigt på morgonen och skäller.

Ingen yrkesmässig skolning

Fastighetsägaren Tuukka Nikola dementerar bestämt påståendena. Han är anställd av försvarsmakten och skolar militärhundar som yrke men det gör han aldrig hemma på gården. Bara sin egen militärhund tränar han hemma – i hobbysyfte och på grund av att han är förpliktad att upprätthålla hundens kunskaper också på sin fritid.
– Min militärhund skolar jag dessutom till mycket tyst verksamhet, eftersom en hund inte får avslöja trupperna i fält. Så den får inte ens föra något ljud.
Dessutom har paret vänner som de skolar hundar med – alltid dagtid – men sällan på den egna gården. Tidigare, då de flyttade till Sjundeå, tränade de oftare hundarna hemma, men nu används deras gårdsplan bara för att skola egna och vänners hundar i lydnad.
– Efter att besvären började droppa in har vi dessutom slutat med allt sådant. Militärhundar skolas här inte, säger Nikola.
De som klagat till kommunen anser att det är fråga om yrkesmässig skolningsverksamhet och kräver att den ska förbjudas.
– Men det skulle förutsätta att det finns pengar med i bilden och det gör det inte.
Nikola är förbryllad över grannbesvären eftersom han anser att det inte finns någon verksamhet som går att vare sig åtgärda eller förbjuda.
– En del av påståendena är kraftigt överdrivna och delvis helt lögnaktiga. Hur ärendet har hanterats är skandalöst. Ingen kommer och säger något åt oss direkt men så går man ut med lögner. Jag vet inte riktigt hur vi skulle kunna komma emot mera, för vi har tagit bort alla störande element som vi bara kan. Visst, ibland kan en hund skälla men vi bor ju i glesbygd, så det borde inte störa.

Ingen orsak att förbjuda

Miljöinspektören och övervakningsveterinären från Lojos miljöhälsotjänster har gjort inspektionsbesök på gården utan att hitta något att anmärka på. Inspektionsbesök har gjorts både i februari och i maj, och fastighetsägaren har visat upp de platser där djuren hålls. Sjundeå kommun har bett Lojos miljöhälsotjänster om ett utlåtande om verksamhetens hälsoeffekter. Enligt utlåtandet kan hundskall visserligen eventuellt vara en sanitär olägenhet med negativa konsekvenser för boendehälsan. Men åtgärdsgränserna för inomhusbuller överskrids sällan. På bostadsområden får buller dagtid inte överskrida 55 decibel, nattetid är gränsen 45 decibel.
Uppgifter om bullermätning i det aktuella fallet är bristfälliga. Om bullret hörs inomhus så att det är störande måste en mätning göras inomhus för att bedöma olägenheten.
Slutsatsen i hela härvan är enligt beredaren, Sjundeås miljöinspektör Anu Hynninen, att det inte finns skäl att utfärda förbud. Inte heller finns det någon grund att kräva att Nikola ansöker om miljötillstånd.
Däremot föreslår Hynninen att nämnden beslutar om tidsbegränsningar för när hundar får skolas. Det faller inte Nikola på läppen.
– I förslaget ges alltså tidpunkter för när jag får kasta en boll åt min hund. Hos grannen kan det gå vilt till med grillfester och alkohol mitt i natten. Vi dricker ingen alkohol. Vår familj har hundar som hobby.
Byggnads- och miljönämnden beslutar i ärendet på tisdag.

Sjundeå kommun har klassat alla bilagor i ärendet som sekretessbelagda. VN har begärt att få bilagorna.