Riksdagsledamot Johan Kvarnström pratar trafik i Ingå

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) besöker Ingå för att svara på kommuninvånarnas frågor om bland annat trafiken i Västnyland. Kustbanan, stamväg 51 och kollektivtrafik är självgivna teman, liksom social- och hälsovårdsreformen och miljöfrågor. Diskussionens övergripande tema är dagspolitiken och dess följder både regionalt och på ett vidare plan.
Kvarnström är riksdagsledamot från Raseborg och medlem i bland annat trafik- och kommunikationsutskottet och miljöutskottet.
Dessutom deltar Ingå Socialdemokrater i kampanjen Ljus, inte våld genom att dela ut reflexer till deltagarna och litet tilltugg under diskussionen. Ljus, inte våld är en riksomfattande kampanj som ordnas varje höst och når sin kulmen den 25 november då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. I år vill man påminna om att alla som upplevt våld eller hot om våld har rätt till stöd och hjälp, oberoende om hon är ung, bostadslös eller till exempel använder droger.
Diskussionen ordnas söndagen den 24 november klockan 16 i Merituulen koulu (ingång från gården) i Ingå.

ANDRA LÄSER