S-market i Ingå renoveras – kunder kan påverka utbudet i affären

Ingås S-market ska få ett ansiktslyft. Renoveringen har redan börjat, men syns utåt först nästa år. Nu frågar affären vad kunderna vill se i sortimentet.

Nya kyldiskar och ett uppfräschat utseende är några av förändringarna då mataffären i Ingå centrum renoveras.Inför julen syns renoveringen ännu inte i kundlokalerna, men i början av år 2021 kommer arbeten att ske också i dem. Också Mattorget förnyas helt.
Marketchef Johanna Järvinen välkomnar renoveringen.
– Vi beklagar redan i förväg de olägenheter som orsakas kunderna, men efter renoveringen kan vi betjäna kunderna bättre än tidigare. För oss är kundernas åsikt väldigt viktig och därför har vi beslutat oss för att göra en kundenkät så här inför renoveringen.
Det görs två olika kundenkäter. Ägarkunder som bor på området har redan fått länk till enkäten per e-post och dessutom görs en öppen enkät som finns på adressen http://sryhma.fi/Rj7a50CyYxa. Enkäten är öppen t.o.m. 19.12.2020.
– Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara, säger Järvinen.
ANDRA LÄSER