Glassiga platser fick hyresgäster

Fram till den 10 februari kunde anbud på tre glasskioskplatser i centrum av Ekenäs lämnas till Raseborgs tekniska central. Det inkom två anbud var på två av de tre kioskplatserna. Arrendetiden är tre år.

Högst anbud för kioskplatsen på Stationsvägen i Ekenäs gavs av Leif Holmström. Han får hyra platsen för 2 750 euro per år under åren 2020–2022, Colin Shields bjöd 2 500. Kioskplatsen i Spruthusskvären vid torget tillfaller i stället Shields – för 8 050 euro per år. Holmström bjöd 4 120 för den.
Kioskplatsen i skvären i hörnet av Gustav Wasas gata och Drottninggatan intresserade ingen. Det är möjligt att ge bud på platsen fortfarande, ifall någon plötsligt känner för det, konstaterar tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.
Nämnden fastställde hyresgästerna för glasskioskerna i Ekenäs på sitt möte förra veckan, samt noterade att beslut redan tidigare fattats om glasskiosken i Norra hamnen i Ekenäs samt om en kioskplats vid Villa Haga i Karis. I Norra hamnen hyr Fredrik Holmström kioskplatsen fram till 2022, i Karis är det BK-46 som rullar glasskulor – dock bara den här säsongen.
Inför säsongerna 2021–2022 ledigförklaras platsen vid Uncan i Karis för alla tänkbara intressenter och därefter ledigförklaras alla glassförsäljningsplatser i staden samtidigt.
ANDRA LÄSER