Rymden drar till sig publik

Läraren Anna Karin Jern presenterar olika vetenskapliga ämnen på ett lättfattligt sätt på biblioteket i Ekenäs.

Anna Karin Jern förklarar för Wilhelm och Elias Taube hur en rymdsond klarar av att fungera.
Anna Karin Jern sätter en liten kula i rörelse i en strutformig konstruktion.
Barnen som ställt sig kring den stora tratten följer med när kulan åker runt, runt samtidigt som den söker sig allt längre ner.
– Alla saker som har massa drar till sig sådant som kommer i närheten. Det kallas för gravitation, säger Anna Karin Jern och förklarar att struten symboliserar de svarta hålen i rymden.
Det egentillverkade "svarta hålet" är ett av de föremål som Anna Karin Jern i lördags presenterade för besökarna på biblioteket i Ekenäs. Objektet ingår i den miniexposé om astronomi och rymden som hon byggt upp och som kommer att vara framme till och med i dag tisdag, möjligen några dagar till.
Utställningen är ett samarbete mellan biblioteket och projektet Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.

Fusion ger hetta

Elias och Wilhelm Taube lyssnar noga när Anna Karin Jern berättar om en rymdsonds olika funktioner.
Rymden och framför allt människans olika maskiner och andra hjälpmedel ute i kosmos intresserar de två bröderna, som bor i Prästkulla.
Wilhelm Taube undrar hur het solen är. Anna Karin Jern levererar inget siffersvar på den frågan, men förklarar varför temperaturen är så ofantligt hög på den för oss så viktiga himlakroppen.
– Det blir hett på grund av kärnreaktioner. Det heter fusion.

Bisysslor tar tid

Anna Karin Jern är till vardags klasslärare i Österby skola i Ekenäs, men just nu är hon tjänstledig för att hinna med sina andra åtaganden. Till dem hör uppdraget inom resurscentret, som hjälper lärarna att föra ut naturvetenskaperna i skolorna och andra forum.
Jern har erbjudit biblioteket i Ekenäs fem utställningar med olika teman, av vilka astronomin nu är det andra. Den första helheten som hon byggde upp och presenterade för besökarna handlade om geologi.
Ett 30-tal personer tog aktivt del av den, ungefär lika många som i lördags ville veta mer om rymden.

El och vatten

Den 23 januari står elen i tur att lyftas fram.
Den fjärde utställningen tar antingen avstamp från den medeltida vetenskapsmannen Nikolaus Kopernikus och hans tid och läror (Kopernikus beskrev hur jorden kretsar kring solen) eller så bygger den på matematikens dag, som infaller den 14 mars.
Den femte utställningen kretsar kring internationella vattendagen, som årligen uppmärksammas den 22 mars.
– Om det finns ett intresse besöker jag också skolor, säger Anna Karin Jern som väljer att fokusera på västra Nyland när det gäller att ambulera med utställningarna.

Snappade upp info

Helheterna intresserar både barn och vuxna.
Hans Mecklin som är tidigare lärare i matematik och fysik i Ekenäs gymnasium hör till de första som tar en sväng via den aktuella utställningen.
Under sin tid i gymnasiet introducerade han eleverna även i astronomi. Det visar sig att också Anna Karin Jern lärt sig mycket om rymden av Mecklin.
Bland annat snappade hon upp en hel del matnyttig information då Mecklin i sin nuvarande roll som skolfarfar i Västerby skola besökte Österby skola och där talade om stjärnhimlen. Det skedde i samband med att skolan hade lånat ett planetarium.

Skolor får stöd

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan är ett projekt som stöder lärare i naturvetenskapliga ämnen.
Projektet leds av Åbo Akademi, medan Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland är en viktig samarbetspart.
Projektet samarbetar även med bl.a. det nationella Luma-centret, som gynnar utbildning i naturvetenskap, matematik, datavetenskap och teknologi.

ANDRA LÄSER