Sjundeå godkände elva flyktingplatser

Utan en enda invändning godkände Sjundeå fullmäktige i måndags elva kommunplatser för invandrare.

Kommunen har tidigare inte haft en enda kommunplats för invandrare, men på uppmaning av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) tar Sjundeå nu emot elva invandrare som beviljats asyl.
Frågan om kommunplatser för invandrare var bara en i raden av ärenden som klubbades igenom utan kommentarer vid fullmäktigemötet. Mest diskussion blev det om de punkter som gällde överskridning av budgetanslagen för i år eller till och med i fjol.

Två av överskridningsönskemålen gällde tilläggsresurser till byggnadstillsynen. Miljö- och byggnadsnämnden vill anställa en biträdande byggnadsinspektör för april–september, och bad att få 30 200 euro för ändamålet. Den nuvarande personalstyrkan räcker inte till för uppföljning av inte slutförda tillstånd och för att behandla ansökningar om tillstånd för olovliga byggnader.
– Det viktigaste nu är inte att granska gamla lov, utan att betjäna nya kommuninvånare. Vi måste erbjuda dem som vill flytta hit tjänster inom byggnadstillsynen, sade Stefan Svanfeldt (SFP).
– Det blir sommar, då bygger folk, och då måste de få de tjänster de behöver. Använd tilläggsresurserna under sommaren till att betjäna dem som vill bygga så främjar det också vår image, sade Heikki Kaisla (Saml).
Fullmäktige godkände både anställningen av en biträdande byggnadsinspektör och ytterligare ett tilläggsanslag på 11 000 euro för personalkostnader i miljö- och byggnadsnämndens budget. Ledamöterna önskade enhälligt att pengarna skulle riktas till att betjäna dem som vill bygga nu och inte fokusera på de gamla loven under byggsäsongen.