Stor donation för nytt fartyg till Tvärminne

Tvärminne zoologiska station börjar planera en forskningsfarkost som lämpar för uppdrag i skärgården.

Marko Reinikainen som är direktör för Tvärminne zoologiska station förevisar för Raseborgs stadsdirektör Tom Simola ett äldre redskap med vilket man fångar kräftdjur. Simola var en av besökarna på stationen i dag.

Tvärminne zoologiska stations tre decennier gamla forskningsbåt Saduria ska snart få en modern och skräddarsydd efterträdare.

Pengar som samlats in på privat väg gör det möjligt för stationen att börja planera ett cirka 16 meter långt fartyg som lämpar sig uttryckligen för den forskning som bedrivs på stationen.

– Vi behöver ett fartyg med modern utrustning som svarar mot de krav som dagens havsforskning ställer. Det ska också vara snabbt och kunna gå i grund skärgårdsmiljö, säger Alf Norkko som är professor i Östersjöekologi vid stationen.

Målet är att skaffa en katamaran, det vill säga en tvåskrovsbåt. Den typen har många goda sidor i sammanhanget.

– En katamaran går grunt. Man kommer väldigt nära stranden med en sådan, vilket är en stor fördel.

En katamaran är också förhållandevis stabil, vilket är bra med tanken på bland annat mätningar och provtagningar.

Bredden är en annan sak som Alf Norkko lyfter fram som en god egenskap. Den tilltänkta forskningsfarkosten kommer att bli ungefär sex meter bred.

– Arbetsdäcket blir mycket stort. Det är en viktig aspekt.

Cirka två miljoner euro

Fartyget beräknas kosta kring två miljoner euro och det ska finansieras med en 800 000 euro stor donation som kompletteras med den tilläggsfinansiering som staten lovat universiteten för pengar som de lyckas samla in.

Tvärminne zoologiska station hör till Helsingfors universitet och den aktuella donationen ingår som en del i universitetets medelanskaffning.

Summan 800 000 euro samlades in i samband med att bergsrådet Stig Gustavson fyllde 70 år i fjol. Han önskade då att eventuella uppvaktningar kanaliseras till en fond som stöder forskningen vid universitetet och då speciellt Östersjöforskningen.

Till dem som skänkt pengar hör både företag och privatpersoner.

– Väldigt många har ställt upp, säger Gustavson och förklarar att Östersjön och dess miljö ligger honom nära hjärtat.

Gustavson är storägare och styrelsemedlem i Konecranes.

Ambitiös tidtabell

Joanna Norkko som är forskningskoordinator vid stationen säger att planeringen av fartyget inleds inom kort. Var det kommer att byggas vet man inte, eftersom processen sker enligt upphandling.

Målsättningen är att nybygget hinner sjösättas före utgången av år 2017.

I dag träffades donatorer, forskare och andra inbjudna i Tvärminne för att där bekanta sig med stationen och planerna för den nya båten.

ANDRA LÄSER