Sjundeå valde Vandarektor till ny bildningsdirektör

Pedagogie magister Hanna-Mari Sarlin från Helsingfors är Sjundeås nya bildningsdirektör. Det beslutade kommunstyrelsen i måndags. Hon valdes bland arton sökande. Nio av kandidaterna intervjuades och tre skickades till lämplighetstest. Utöver Sarlin intervjuades Erna Huhtala, Seppo Kallio, Sirpa Lukkala, Tiina Nikander-Koivukangas, Marjo Ojajärvi, Päivi Rosnell, Rainer Sarviaho och Piia Uotinen.
Sarlin har jobbat i närmare trettio år inom olika uppgifter i skolvärlden, på både skolnivå, kommunal nivå och statlig nivå. Nu senast har hon varit rektor i en skola i Vanda i tre år. Hon har också jobbat en kort tid i Sjundeå år 2010.
– Jag känner kommunen från förr. Det är en liten kommun och en mindre enhet ger andra möjligheter än en stor, trots att resurserna inte är så stora, säger Sarlin.

ANDRA LÄSER