Sjundeå valde Vandarektor till ny bildningsdirektör

Mira Strandberg
01.04.2020 11:30 UPPDATERAD 01.04.2020 16:10
Pedagogie magister Hanna-Mari Sarlin från Helsingfors är Sjundeås nya bildningsdirektör. Det beslutade kommunstyrelsen i måndags. Hon valdes bland arton sökande. Nio av kandidaterna intervjuades och tre skickades till lämplighetstest. Utöver Sarlin intervjuades Erna Huhtala, Seppo Kallio, Sirpa Lukkala, Tiina Nikander-Koivukangas, Marjo Ojajärvi, Päivi Rosnell, Rainer Sarviaho och Piia Uotinen.
Sarlin har jobbat i närmare trettio år inom olika uppgifter i skolvärlden, på både skolnivå, kommunal nivå och statlig nivå. Nu senast har hon varit rektor i en skola i Vanda i tre år. Hon har också jobbat en kort tid i Sjundeå år 2010.
– Jag känner kommunen från förr. Det är en liten kommun och en mindre enhet ger andra möjligheter än en stor, trots att resurserna inte är så stora, säger Sarlin.