"Centralskolans skydd bör återinföras"

Nylands närings-, trafik och miljöcentral vill att Hangö stad återinför den skyddsbeteckning för Centralskolan som slopades tidigare i år. Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna NTM-centralens krav.

Stadsstyrelsen i Hangö föreslår att fullmäktige godkänner NTM-centralens rättelseyrkande och återinför en skyddsbeteckning för Centralskolan.
NTM-centralen har yrkat på att Hangö stad rättar stadsfullmäktiges beslut från i maj i år där Centralskolans skyddsbeteckning ströks.

ANDRA LÄSER