Gatubelysningen har väckt debatt i Hangö – är nuvarande system tryggt?

Ett av de ämnen som diskuterats på gator och torg och i sociala medier i Hangö de senaste veckorna är gatubelysningen. Många har noterat att det hinner bli rejäl skymning innan gatubelysningen slår på, något man oroar sig för att äventyrar säkerheten i trafiken.

Belysningen i småbåtshamnarna kommer att minskas rejält vintertid och man kommer att övergå till ledbelysning.
19.12.2022 13:18 UPPDATERAD 19.12.2022 13:39
– Det stämmer att belysningen går på lite senare, intygar Bengt Lindholm, chef för intern service vid Hangö stad.
Han tillägger att alla förväntas delta i det nationella energibesparingstalkot, också Hangö stad. Stadens ledningsgrupp har gett honom i uppdrag att ta fram en inbesparingslista, och där landade också gatubelysningen. En övervägande del av stadens belysning styrs av skymningsrelä. Det som nu ändrat är att då reläet begär belysningen på, startar ett tidsrelä med en fördröjning om 24 minuter.
– Det här innebär att det varje dag blir en fördröjning på 24 minuter från det att skymningsreläet begär belysningen på. Man kan inte säga ett exakt klockslag då belysningen går på, utan det beror på hur ljuset ser ut den dagen, förklarar Bengt Lindholm.