Mäktigt bildsvep över Ekenäs

1 028 fotografier, ritningar och kartor på 472 sidor och 2,6 kilogram tung. Man kommer inte i från att det är imponerande siffror när man talar om Vidar Lindqvists nya fotoverk om Ekenäs.

Mäktig. Stormen drog in över Västnyland och Stallören på självständighetsdagen 2015. Vidar Lindqvist var på plats.
Thomas Sundström
30.11.2018 10:00
Fotograf Vidar Lindqvist är välkänd, och därtill synnerligen produktiv när det gäller böcker. Det senaste alstret utkom på eget förlag den här veckan med titeln Ekenäs.
– Här finns många helt unika fotografier som nu för första gången når en större publik, säger Lindqvist.
Stommen – cirka en tredjedel av bilderna – är tagna av Lindqvist som flyttade till Ekenäs 1976. I övrigt handlar det sedan om fotografier som han samlat ihop, det äldsta är över 150 år gammalt.
– Att jaga gamla Ekenäsbilder är en hobby som jag började med för 40 år sedan, men det är klart att det blir svårare att hitta något efter hand. Och det kostar en hel del, men det är kanske inte så ovanligt när det gäller fritidsintressen.

Fynd på nätet

Här på hemmaplan har Vidar Lindqvist mycket effektivt finkammat terrängen och det är mera sällan det dyker upp nya bilder från nära håll. I stället är det främst nätauktioner som gäller.
– Där kan man göra fynd. Den vägen kom jag till exempel för drygt ett år sedan över sexton originalfotografier som togs av norskan Marie Höegh under åren 1888–94. Det var mycket spännande att följa med budgivningen, och den gången hade jag dessutom tur, priset blev förhållandevis lågt.
Just Höeghs fotografier tillhör Lindqvists favoriter i den nya boken. Höegh var en banbrytare på många sätt, bland annat var hon den första fast bosatta yrkesfotografen i Ekenäs.
– Annars var det ganska vanligt att fotografer bara stannade på platsen för korta perioder, men hon var här i sex år. Hade hon stannat längre än så här hade det förmodligen funnits mycket mera gamla miljöbilder från Ekenäs, dem tyckte hon om att ta.

VN-fotografer i farten

Ett annat klassiskt namn i sammanhanget är Västra Nylands mångåriga fotograf, Bror Brandt. Också av hans fotografier finns det gott om och inte sällan rena nyhetsbilder – till de mera dramatiska hör branden i Fiskars plastfabrik (nuvarande Formis) 1966.
– Brandt var en mycket skicklig fotograf, säger Vidar Lindqvist som 1976 efterträdde Bror Brandt som VN-fotograf.
På den posten stannade Lindqvist i femton år och satte definitivt sin prägel på VN. Som en parentes kan dessutom nämnas att gamla tag sitter i – första fotograf på plats vid tragedin i Skogby för ett år sedan var Lindqvist vilket också märktes i VN:s spalter med en helt unik bild på det krossade arméfordonet.

Fortsättning följer

Just det fotografiet finns inte med i boken, men många andra. De sista togs i oktober i år och över huvud taget levde innehållet fram till absolut sista deadline.
– Det är en liten svaghet jag har, jag ville ju ha med så mycket.
Allt fick ändå inte rum. I själva verket var det inte ens nära, vilket föranleder ett löfte redan nu.
– Efter varje bok jag gjort har jag alltid sagt det här är den sista. Men nu är det inte så, det kommer en fortsättning. Jag har så många opublicerade fotografier att det inte finns något alternativ, säger Vidar Lindqvist som under helgen firade sin 70-årsdag.

Ekenäsbilder

Ekenäs av Vidar Lindqvist. Utgiven på eget förlag 2018. 472 sidor. Upplaga 700 ex.

ANDRA LÄSER