Beslutsfattare får pröva på att spela och dansa och vara kreativa – temavecka öppnar konstutbildningen för politiker

Aktörer som anordnar grundläggande konstutbildning i Raseborgsområdet bjuder in lokala politiker och kandidater i riksdagsvalet att bekanta sig med deras verksamhet. Besöken är en del av temaveckan Kreativitet i politiken som arrangeras i februari.

Dansare från Hurja Piruetti deltar i temaveckan Kreativitet i politiken i februari.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
29.01.2023 17:50 UPPDATERAD 30.01.2023 10:09
Läroanstalter som erbjuder konstpedagogi för barn och unga ger lokala politiker och riksdagsvalkandidater möjlighet att delta i upplevelseaktiviteter 6.2–10.2.2023. Syftet är att öka kännedomen av och förståelsen för grundläggande konstundervisng och dess betydelse, samt öka konstutbildningsformernas synlighet. Förbundet för grundläggande konstundervisning vill genom temaveckan lyfta upp konstundervisningen som ett diskussionämne i riksdagsvalskampanj och att främja samtalet vidare till publiken.
I Raseborg deltar konstskolan Colorikus, teaterskolan Konfetti, Raseborgs musikinstitut, Västra Nylands Dansinstitut Hurja Piruetti och Hurja Cirkus i temaveckan. De inbjudna politikerna får komma och träffa barn och unga och deras lärare för att bekanta sig med grundläggande konstundervisning i Raseborg. På programmet står små uppträdanden av elever men beslutsfattarna kan även själva delta och prova på hur det känns att vara skådespelare, dansa, spela ett instrument eller att syssla med ett konstverk. 

ANDRA LÄSER