Vårdköerna har förkortats igen – växte på grund av pandemin i fjol

Mängden personer som tvingas köa längre än sex månader för att få icke-brådskande vård har minskat jämfört med för ett år sedan, menar Institutet för hälsa och välfärd.

Köerna har varit längst till barn och ungas psykvårdstjänster, enligt Institutet för hälsa och välfärd.
SPT
08.10.2021 12:58
Tillgången till icke-brådskande vård har förbättrats jämfört med i fjol. Men i jämförelse med åren 2013-2019 är köerna fortfarande långa, uppger Institutet för hälsa och välfärd på fredagen.
I augusti i fjol hade över 17 700 personer stått i kö till icke-brådskande vård i över ett halvår. Motsvarande siffra i år var drygt 9 500, enligt institutet.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste en person få vård senast sex månader efter att vårdbehovet har konstaterats.

Coronapandemin boven

Institutet för hälsa och välfärd skriver att coronapandemin har bidragit till de långa köerna.
Institutet uppger att det totala antalet patienter som väntade på vård började minska något i slutet av 2020. Kön var som längst i december förra året.
– Framför allt har man försökt påskynda tillgången till behandling för de som har väntat i över ett halvår. Man har också lyckats bra med detta, säger utvecklingschef Pia Tuominen i ett pressmeddelande.
Tuominen framhåller också att personalbrist och personalens sommarsemestrar har minskat tillgången till vård. Hon säger att barn och ungas psykvårdstjänster har drabbats av de längsta köerna.

ANDRA LÄSER