Bra år för OP Raseborg – gör utnämningar och satsar digitalt

OP Raseborg gjorde sitt nästbästa år någonsin i fjol med en rörelsevinst på 3,8 miljoner euro. Bland annat bättre digitala tjänster står i fokus i år.

Martina Holmström är ny ställföreträdande vd och Lars Björklöf vd för OP Raseborg. Marléne Eriksson i mitten är ny vd för OP Filia.
– Vi hade vårt hittills bästa år 2015 men då hade vi stora intäkter av engångskaraktär. Affärsmässigt kan man därför betrakta 2016 som vårt bästa år, säger vd Lars Björklöf.
Av vinsten kommer 1,5 miljoner att betalas ut i bonus till ägarkunderna. Drygt 2 miljoner kommer att användas för att förbättra kapitaltäckningen som i fjol låg på 28,17 procent. Till skatter går 2,1 miljoner.
Ett av bankens prioriteringsområden 2017 kommer att vara att erbjuda kunderna bättre digitala tjänster.
– Kunderna ska till exempel från sin mobil eller läsplatta hemifrån bekvämt sköta sina rutinbankärenden, men också till exempel begära offerter på krediter, lyfta dem och förpanta säkerheterna utan ett enda personligt besök i banken. Detta är möjligt redan i dag, säger Björklöf.
– Man behöver inte komma till banken för att lyfta ett bostadslån.
På OP Raseborg räknar man med att cirka 30 procent av förhandlingarna med kunder sköts över telefon och internet i år.
Av OP Raseborgs kunder finns cirka 30 procent utanför verksamhetsområdet och andelen växer.
– De digitala tjänsterna gör att man inte längre behöver byta bank bara för att man flyttar till annan ort, säger Björklöf.
Men det finns också de kunder som vill ha traditionell service. Banken kommer också i fortsättningen ha kassatjänster i kontoren i Kimito, Hangö, Karis och Ekenäs. I Ekenäs hanterar man kontanter alla dagar och i de övriga kontoren tre dagar i veckan från och med den 1 mars. Därtill betjänar man enligt överenskommelse kunder över nätet mellan klockan 9 och 19.
– Förändringsprocessen är snabb och det är förståeligt att det väcker reaktioner. Men eftersom vi är informerade på ett annat sätt än våra kunder, är vi tvungna att driva igenom förändringar som kunderna ifrågasätter.
I och med att bankerna förlorar allt mer av betalningstrafiken som varit en viktig inkomstkälla måste de enligt Björklöf i stället effektivera sin verksamhet. Och framöver kommer nya direktiv att göra så att andra aktörer får tillgång till bankernas kunduppgifter. Det här kräver aktivitet av bankerna.
– Vi kan inte sitta och vänta på att snabba och flexibla uppstartsföretag kommer in i bilden. Också våra kunder kräver förändring. På koncernnivå kommer OP att satsa 1 miljard euro extra på utveckling av digitala tjänster och vi deltar i de kostnaderna, säger Björklöf.
Apropå aktuella undersökningar påpekar Björklöf ändå att kunderna på landsbygden är nöjdare med bankernas service än vad kunderna i storstäderna är.
– Det beror på att vi känner våra kunder och de känner oss.
Vid OP Raseborg har några nyutnämningar gjorts i och med att Klara Sacklén-Sjöblom gått i pension. Martina Holmström är ny ställföreträdande vd för banken och medan Marléne Eriksson är ny vd för dotterbolaget, disponentbyrån OP Filia.