Efter dödsolyckan: "Att bara slopa riskfyllda evenemang är ingen lösning"

Olyckor under evenemang är alltid beklagliga. Lösningen är ändå inte att slopa evenemang med risker. Det säger Hangös stadsdirektör och en företagare på orten.

Säkerheten först. Företagare Kaj-Erik Knichter säger att det måste fästas uppmärksamhet vid säkerheten. Att bara slopa evenemang löser inget.
– Under sommaren ordnas många evenemang av olika karaktär och de riktar sig till olika målgrupper som annars inte nödvändigtvis skulle besöka Hangö, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

ANDRA LÄSER