Degerby Igor rustar för atomkrig

En donation blev – som de ofta blir – upprinnelsen till årets utställning på museet Degerby Igor. Temat är upprustning för ett kärnvapenkrig. Men också det gamla kyrkkorset finns med på ett hörn.

Rötter. Sonja Bäckman har börjat sin museibana på Degerby Igor men jobbar nu mest på Frontmuseet i Lappvik, medan Alexander Johansson har fått Porkalaparentesen i blodet. Hans familj driver Camp Degerö på Degerö gård. Nu jobbar han tredje året som guide på Degerby Igor.
Det är ingen lång period det handlar om, tiden då Sovjet rustade upp Porkala för ett eventuellt kärnvapenkrig. Först 1954 började Sovjet förbereda sina trupper på ett kärnvapenkring.

ANDRA LÄSER