Insändare: Svenska Yle:s framtid måste tryggas

16.12.2022 19:07
Att på morgonen sitta med kaffekoppen i handen och lyssna på de regionala radionyheterna är en viktig del av min dag. Eller lyssna på årets sommarpratare en vacker kväll i juli. Exemplen kunde vara betydligt fler. För oss svenskspråkiga finländare är Svenska Yle:s radioprogram, tv-nyheter och webb en nästan självklar del av vardagen. Men just nu har det dykt upp mörka moln med tanke på Yle:s framtid.
Samlingspartiet presenterade nyligen sin alternativa budget (Kestävän tulevaisuuden valintoja, publicerad 29.11). I det alternativa budgetförslaget ingår förslag som sammanlagt skulle minska Yle:s finansiering med cirka 120 miljoner euro. Också Sannfinländarna föreslår massiva nedskärningar i Yle:s finansiering.
För tydlighetens skull vill jag först konstatera att det förstås är omöjligt att exakt veta hur eventuella nedskärningar i Yle:s finansiering skulle drabba verksamheten. Ingen har heller föreslagit en nedmontering av Svenska Yle. Varför måste då särskilt vi som värdesätter och använder Svenska Yle:s service vara oroliga för dessa förslag?
Orsaken är att då stora inbesparingar ska göras inom kommunerna, staten eller organisationerna, brukar formeln tyvärr nästan alltid vara ganska likadan. Nedskärningarna slår oftast först och hårdast utanför de största städerna. Mindre enheter och den svenskspråkiga servicen har alltför ofta blivit offer för centraliseringsivern.
Exemplen är många. HUS - Raseborgs och Borgå sjukhus. Tingrättsnätverket - Borgå, Raseborgs samt Lovisa tingsrätter. Polisen och avvecklingen av servicen vid våra lokala polisstationer. Listan kunde fortsätta. Men redan i ljuset av dessa exempel är det ganska lätt att inse att en massiv nedskärning av Yle:s finansiering mycket sannolikt också skulle ha stora konsekvenser för Svenska Yle:s verksamhet. Mindre enheter som Svenska Yle är särskilt sårbara för nedskärningar.
En försvagning av Svenska Yle skulle vara helt oacceptabelt.
Svenska Yle har en alldeles central betydelse för oss i Svenskfinland. Vi svenskspråkiga finländare behöver och förtjänar våra radio- och tv-kanaler. Öst- och västnylänningarna ska även i fortsättningen få börja sin morgon med att lyssna på Yle Vega Östnyland och Västnyland. Men det handlar också om mycket mer. Det är fråga om vår identitet och det svenska språkets ställning i Finland .
Med tanke på Svenska Yle:s framtid gäller det att beslutsamt jobba emot ogenomtänkta nedskärningsförslag.
Tryggande av det svenska språkets ställning och vårt lands tvåspråkighet kräver aktiva handlingar, inte bara vackra ord.
Otto Andersson, Stadsfullmäktigeordförande i Lovisa, SFP

ANDRA LÄSER