Naturligt urval och geografiska färgmönster

Om du syns löper du risk att bli uppäten. Om ditt byte ser dig innan du hinner attackera det blir du utan mat.

Ju närmare ekvatorn man rör sig desto grannare och mörkare i färgen blir djuren i allmänhet. Åker man mot Nordpolen blir djurens färger ljusare. Det här fenomenet dokumenterades av den tyska naturvetaren Constantin Gloger redan före mitten av 1800-talet. Baserat på sina fältobservationer framlade han en teori om en geografisk gradient i färgsättning hos ryggradsdjur, sedermera kallad Glogers regel. Lite förenklat kan man säga att regeln förväntar att djur är mörkare i varmare och fuktigare regioner för att mörkare djur har bättre skyddsfärg i skuggiga områden såsom tropiska regnskogar.

ANDRA LÄSER