Bly och koppar i marken vid museigården

Raseborgs stad får betala för sanering av marken där det nya konstmuseet i Ekenäs ska byggas.

Det finns mindre mängder bly och koppar i marken på museigården i Ekenäs.
Vid provtagningar i december i fjol visade det sig att markens ytskikt innehåller bly och koppar över tillåtna gränser. Tekniska nämnden behandlade frågan i tisdags. Nämndens ordförande Werner Orre, SFP, konstaterar att det inte är unikt för just den här tomten, som ligger i hörnet av Brunnsgatan och Gustav Wasas gata.

ANDRA LÄSER