Konsumenter tveksamma

Konsumenterna är dock fortfarande skeptiska till att betrakta odlat kött som ersättning för traditionellt producerat kött.

Den globala köttproduktionen har ökat märkbart de senaste årtiondena. Djursektorn har uppmärksammats mer under de senaste åren på grund av dess omfattande frågor rörande klimat, etik och människors hälsa. Dessa frågor har i kombination med prognosen om ökad proteinkonsumtion, under de kommande decennierna, gjort det nödvändigt att utveckla flera hållbara, alternativa proteinkällor. Intresset för att utveckla köttalternativ från alternativa källor så som grödor, insekter, marin biomassa eller produkter odlat från djurceller, så kallat odlat kött eller ”labbodlat kött” har ökat. Anledningen till den ökande populariteten de senaste åren, är intresset att lösa miljöutmaningar i samband med konventionell köttproduktion. 

ANDRA LÄSER