Konsumenter tveksamma

Konsumenterna är dock fortfarande skeptiska till att betrakta odlat kött som ersättning för traditionellt producerat kött.

03.05.2022 13:16 UPPDATERAD 03.05.2022 13:37
Den globala köttproduktionen har ökat märkbart de senaste årtiondena. Djursektorn har uppmärksammats mer under de senaste åren på grund av dess omfattande frågor rörande klimat, etik och människors hälsa. Dessa frågor har i kombination med prognosen om ökad proteinkonsumtion, under de kommande decennierna, gjort det nödvändigt att utveckla flera hållbara, alternativa proteinkällor. Intresset för att utveckla köttalternativ från alternativa källor så som grödor, insekter, marin biomassa eller produkter odlat från djurceller, så kallat odlat kött eller ”labbodlat kött” har ökat. Anledningen till den ökande populariteten de senaste åren, är intresset att lösa miljöutmaningar i samband med konventionell köttproduktion. 

Odlat kött tillverkas av djurceller, i stället för att föda upp hela djur, vilket eliminerar behovet av storskalig jordbruksverksamhet. Förespråkarna hävdar att tekniken orsakar färre miljöeffekter som koldioxidavtryck och vattenavtryck i jämförelse med djurhållningsindustrin. Dessutom har det hävdats att det odlade köttet berörs av färre djurskyddsfrågor jämfört med konventionellt kött.
Konsumenterna är dock fortfarande skeptiska till att betrakta odlat kött som ersättning för traditionellt producerat kött. I en nyligen genomförd litteraturstudie av forskare vid Yrkeshögskolan Novia och Bologna University identifierades tre breda teman: a) en allmän motvilja att acceptera odlat kött, b) kunskap och heuristiska signaler (upplevd hälsa, naturlighet och avsky som framkallas av den okända tekniken) bland de viktigaste signalerna som påverkar konsumenternas reaktioner, c) miljö- och etiska problem har en betydande inverkan på acceptansen till odlat kött.

ANDRA LÄSER