Bergvallaplan går vidare efter kommentarsrundan – så mycket betalar hotellet för dubblerad byggrätt

En mindre del av Bergvallaområdet har planerats som en egen helhet. En ändring av planen var framlagd under sommaren. Nu har kommunen gjort upp ett avtal om ersättning med hotellet, som får nytta av ökad mängd byggrätt på sitt område.

Hotellet i Barösund vill utvidgas. Nu finns ett förslag på den ersättning hotellet ska betala kommunen.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
14.08.2022 18:08 UPPDATERAD 16.08.2022 11:10
För att stranddetaljplanen för utvidgningen av The Barö i Barösund ska kunna gå vidare ska kommunen nu göra ett markanvändningsavtal med hotellet. I avtalet slår parterna fast de ersättningar som kommunen ska få av hotellet, för att planändringen ökar värdet på fastigheten. Den nya planen dubblerar byggrätten på fastigheten. Hotellet vill ha utökad byggrätt för en större restaurang, mera inkvartering och hjälplokaler för personalen. För detta ska hotellet betala kommunen 88 500 euro. Ett utkast till avtalet ska godkännas i kommunstyrelsen på måndag.

ANDRA LÄSER