Långtida arrende på hamnområdet godkändes

Ingå kommun arrenderar ett markområde i småbåtshamnen på tjugo år. Det tidigare arrendeavtalet har förlängts med ett år i taget sedan det gick ut.

Jubilar. Företaget Ingå Mekaniska Marin har funnits i åttio år. Nu leds det av Patrik Strömsholm.
04.10.2018 18:00
Ett långvarigt arrendekontrakt i småbåtshamnen har behandlats flera varv i det kommunala beslutsfattandet under året. Vid sitt möte i måndags beslutade kommunstyrelsen slutligen att den tomt, där Ingå Mekaniska Marin nu driver affärsverksamhet, arrenderas åt företaget på tjugo år. Företaget ville ursprungligen köpa tomten men kommunen har ett tidigare principbeslut på att inte sälja tomter i hamnen.
Kommunen har begärt en värdering av området av tre fastighetsförmedlare. Två av dem gav en värdering; den ena bedömde tomten vara värd 7 500 euro, den andra 10 000 euro. Markområdets värde påverkas av att det är låglänt, vilket betyder att markytan måste höjas kraftigt om där ska byggas något.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska arrendesumman vara sju procent av markbottenpriset per år, vilket betyder minst 700 euro. Ingå Mekaniska Marins årliga hyra har nu varit dubbelt upp, och i det avtalsutkast som godkändes av kommunstyrelsen är arrendet 1 400 euro.

Sköt upp jubileet

Patrik Strömsholm är företagare på Ingå Mekaniska Marin. Han välkomnar beslutet.
– Det är bra att kommunen nu fattat beslut i frågan. Vi hade önskat att få arrendera i trettio år men tjugo år är bra. Det ger oss möjlighet att fortsätta investera i verksamheten, säger han.
– Just nu har vi inga större satsningar på gång men vi tar hela tiden små steg framåt för att utveckla servicen så att den motsvarar dagens efterfrågan.
Ett långt arrendekontrakt har redan länge varit på företagets önskelista. Sedan några år tillbaka har småbåtshamnen väntat på att en användningsplan görs upp, och under arbetet med den planen har inga långtidskontrakt ingåtts. Det har satt käppar i hjulet för företagen på området, som inte har velat investera då framtiden varit oviss.
För Ingå Mekaniska Marin innebar det oklara läget också att företaget ställde in de festligheter som man hade planerat i sommar, då företaget fyllde åttio år.
– Sedan 1930-talet har företaget funnits här på samma ställe och hjälpt Ingåborna med deras båtar. Vi hade tänkt ha fest men slopade det då läget var som det var. Vi får väl fira 100 år i stället, eller kanske 90, säger Strömsholm.

Centralt läge förlänger

Arrendet av Mekaniska Marins tomt är det första som behandlats färdigt i kommunen. I hamnen finns också andra områden som är utarrenderade. Arrendekontraktet för det ena, i ändan av Fjärdvägen, löper ut år 2020, de övriga år 2023. Båda frågorna kommer sannolikt att behandlas i samband med att användningsplanen för hamnområdet ska godkännas. Hamnplanen är nu under arbete.
– Det har varit en lång process men det blir alltid så då det gäller ett centralt läge. Det väcker mycket diskussion och frågor, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

ANDRA LÄSER