Drygt 7 procent av befolkningen har fått tre doser coronavaccin

Enligt söndagens siffror har 82,2 procent av den del av befolkningen som fyllt tolv år fått två doser coronavaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Nu har 87,0 procent av den del av befolkningen som fyllt tolv år fått sin första dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Nu har 87,0 procent av den del av befolkningen som fyllt tolv år fått sin första dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt söndags siffror har 82,2 procent av samma grupp fått två doser vaccin, medan 7,4 procent har fått tre.

Av hela befolkningen har 76,6 procent fått den första dosen vaccin medan 72,4 procent har fått två doser och 6,5 procent tre doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

ANDRA LÄSER