En nordisk välfärdsmodell

Välfärdsområdet skall förenklat kunna ge jämlik, lätt tillgänglig och god vård till rimliga kostnader.

Den första tiden av verksamheten fokuserar sannolikt på administrativa åtgärder. Kärnverksamheten kommer troligtvis i ett senare skede.
Färre beslutande organ, mera delegering med gott ledarskap och substanskännedom.
Patientens behov är i centrum av reformen. Utan kunnig motiverad personal som deltar i arbetet står vi oss slätt.
Pengarna kommer att styra i ganska stor utsträckning. Vi vill ha en nordisk välfärdsmodell.
Politikerna bör ha helikopterperspektiv.
Primärhälsovården bör stärkas. Utan den lokala primärhälsovården i fokus rasar hela bygget.
Mitt motto: ”Ödmjuk men inte naiv”. Ödmjukhet i alla kontakter, patienter, väljare, i reformarbete. Aldrig naiv: Köp inga färdiga lösningar utan kunskap.
Svensk modell: Ge järnet!

Ralf Backman

SFP, Raseborg

ANDRA LÄSER