Tolv åkrar utarrenderas för fem år

Ingå kommun förnyar arrendet för tretton åkerskiften. Arrendena ligger på mellan 150 och 330 euro per år.

Knappt 24 hektar åkermark fördelat på tretton åkerskiften utarrenderas av Ingå kommun. Tolv skiften utarrenderas för fem år, det trettonde för ett år. Åkrarna varierar i storlek - den minsta är 0,10 hektar och den största 6,7 hektar stor.
Utarrenderingen av åkerskiftena ska godkännas av kommunstyrelsen på torsdag.
ANDRA LÄSER