Kolumn: Den onödigaste björntjänsten

Diskussioner och debatter om språk brukar kretsa kring rättigheter, studier, värderingar osv. eller mer detaljerade saker som rättstavning och termer. Men hur mycket funderar vi på våra egna vanor i vardagen?

05.10.2022 14:35 UPPDATERAD 05.10.2022 22:57
Forskarna Jeongdo Kim, Minnaleena Toivola, Leena Maria Heikkola och Antti Saloranta publicerade preliminära resultat från sitt forskningsprojekt Tasku (Kohti tasa-arvoisempaa keskustelukulttuuria Suomessa) i Institutet för de inhemska språkens tidning Kielikello.
Deras preliminära resultat baserar sig på en enkät i som genomfördes i vintras bland personer med finska som modersmål. Målet var att reda ut hurdana uppfattningar de har om att byta språk med personer som lär sig finska och hur de burit sig åt under det senaste halvåret. Senare är det meningen att göra en bredare studie, då 90 procent av dem som svarat var högutbildade.
Kort och koncist tenderar respondenterna att byta till engelska även om situationen inte kräver det, det vill säga för sin egen bekvämlighets skull. Var tredje respondent hade genom eget beslut bytt från finska till engelska efter en snabb utvärdering av den andras kunskaper i finska. Genom eget beslut betyder att den andra inte hade bett om att byta till engelska.

ANDRA LÄSER