Varmare klimat påverkar flyttfåglarna

Högre temperaturer, som håller vattnen isfria, har helt enkelt möjliggjort övervintring av arter som är beroende av öppet vatten.

Den senaste tiden har det varit stort fokus på klimatförändring och hur den påverkar miljön och djurlivet. Den mest studerade djurgruppen är troligen flyttfåglarna. De har utgjort ett slags modellsystem, som illustrerar typiska förändringar och hur snabbt de kan ske. Många aspekter av deras beteende har studerats och vi vet till exempel att många arter nu anländer till Finland och påbörjar häckningen tidigare på våren än vad de gjorde förut. Ett annat exempel är att många arters utbredningsområden förflyttar sig allt längre norrut.

ANDRA LÄSER