FPA uppdaterar kriterier för särskild moderskapspenning

Den smittsamma deltavarianten av coronaviruset har föranlett en uppdatering av kriterierna.

Folkpensionsanstalten uppdaterar sina kriterier för moderskapspenningen för att skydda gravida kvinnor mot coronaviruset.
SPT
01.09.2021 13:59 UPPDATERAD 01.09.2021 14:45
Folkpensionsanstalten har uppdaterat sina kriterier för utbetalningen av moderskapspenning.
Enligt de nya kriterierna kan gravida som arbetar inom hälso- och sjukvården, småbarnspedagogiken eller med närundervisning få en särskild moderskapspenning om arbetsgivaren inte kan erbjuda ersättande arbete.
Syftet med den särskilda moderskapspenningen är att förebygga situationer där gravida kvinnor utsätts för onödiga smittrisker. Den särskilda moderskapspenningen ska ersätta inkomstbortfall som uppstår ifall en gravid kvinna tvingas sluta arbeta.
Enligt FPA är det i synnerhet den smittsamma deltavarianten av coronaviruset som har föranlett en uppdatering av kriterierna. Deltavarianten av coronaviruset är nu den dominerande virusvarianten i Finland.
Färska forskningsrön visar att deltavarianten kan orsaka ett svårare sjukdomsförlopp hos gravida än de tidigare varianterna av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla gravida vaccinerar sig mot coronaviruset.
De riskfaktorer som kan ge rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.

ANDRA LÄSER