Mer virusdrabbade områden får trots allt inte fler coronavaccin

Till följd av det förbättrade coronaläget kommer Institutet för hälsa och välfärd inte att förse en del områden i landet med fler vaccindoser än andra.

I nuläget uppfylls inte kriterierna för att Institutet för hälsa och välfärd skulle fördela fler vaccindoser till en del områden i landet.
Enligt statsrådets förordning från tidigare i april skulle Institutet för hälsa och välfärd under maj månad förse svårt virusdrabbade områden med fler coronavaccin än andra områden där coronaläget är bättre.

ANDRA LÄSER