VN för 50 år sedan: Oljeraffinaderi placeras inte i Tvärminne

Här kan du läsa vad Västra Nyland skrev om mellan den 13 juni–23 juni 1972.

VN 7 juni 1972
INTE TVÄRMINNE. Regeringen har fallit undan för opinionstrycket och säger nej till Tvärminne som placeringsort för det nya oljeraffinaderiet. Däremot ger den socialdemokratiska regeringen inte upp sin politik att placera anläggningen vid sydkusten – Sköldvik i Borgå lk och Kopparnäs i Ingå skall ta emot raffinaderierna, trots att också Kaskö formellt hänger med i bilden.

LÄTTNAD. – Vi känner det som en stor lättnad, är professor Ernst Palméns första kommentar när han på torsdagsmorgonen redogör för hur man på Tvärminne zoologiska station upplever regeringens onsdagsbeslut att Nestes tredje oljeraffinaderi inte ska placeras i Tvärminne.

BYGGPLANER. Neste Oy får bygga sitt huvudkontor i Esbo. Inrikesministeriet fastställde på onsdagen Esbo stads beslut för Kägeluddsområdet i Otnäs. Neste har planer att uppföra sitt huvudkontor i detta område, som ägs av Kansallis-Osake-Pankki.

OLJAN SINAR. För Neste – och för de petrokemiska följdindustrierna – kan det också vara skäl att medan tid är beakta de prognoser, som talar om att jordens oljetillgångar håller på att sina. Det kan t.o.m. gå så, att det planerade fjärde raffinaderiet, som enligt industrirådet Neuvo bör vara färdigt i början av 1980-talet, inte ens kan tas i bruk, bl.a. därför att oljetillgången minskat i så hög grad att snabbt stigande råvarupris tvingar fram en konsumtionsminskning. (Ledare).

INTRESSE. Vem är den kvinna som så intresserat står och fotograferar minnesplattan på det hus Helene Schjerfbeck bodde i, då hon vistades i Ekenäs, frågade sig kanske en och annan på måndagen. Det var ingen vanlig turist, som var på jakt efter sevärdheter, utan fil.kand. Lena Stenberg från Stockholm, som har Helene Schjerfbeck som sitt specialintresse. För tillfället håller hon på att samla så mycket material som möjligt om konstnärinnan, för att – eventuellt, betonar hon – så småningom skriva en doktorsavhandling om henne.
---
– Överhuvudtaget har ingen forskat vetenskapligt om henne ännu. Vid Helsingfors universitet har det visserligen skrivits några seminarieuppsatser i ämnet, men det är också allt, säger hon.

NORDISKT. Karelska folkhögskolan i Fagernäs, Lojo, är också i år plats för den nordiska ungdomskursen. Kursens motto är ungdom och urbanisering.

VÄNORTSBESÖK. På lördagen anlände en grupp skolelever från Snappertunas vänort Havdhem på Gotland på ett vänortsbesök. På söndagen övervar de fyrtioen eleverna och de fyra ledarna högmässan i Snappertuna kyrka och besåg forngården och Raseborg. På måndagen bekantar sig ungdomarna med förhållandena i bygden genom att göra intervjuer med personer i trakten.

TEATER. Det repeteras intensivt och ofta vid Raseborgs ruiner just nu. Fem dagar i veckan är anslagna för övningarna inför premiären på Kvinnorna på Raseborg den 14 juli.
---
Ungdomsringen har inköpt ytterligare en häst för spelen. Det är stoet Tyttö som prisbelönats för sin fina kroppsbyggnad. Ringens första häst Vappu och Tyttö är inkvarterade hos Ali Nordström i Degerby, Ingå.

RADIO. Finlands Rundradio kommer till Sjundeå hembygdsmuseum den 20 juni för att banda programmet Sommar, sommar, sommar… Det är det första programmet i en serie om fem som bandas på olika orter i Svenskfinland. Sjundeåprogrammet ska gå ut i radion på midsommardagen.

Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER