Ingåbor vill ha odlingslotter – här föreslår kommunen att de placeras

Ett initiativ av en kommuninvånare i Ingå efterlyser odlingslotter för Ingåbor. Kommunen har nu ett förslag på en placering av lotterna, där odlingen kunde börja redan 2024.

Ingåbor vill ha ett centralt område för odling. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
09.01.2023 19:04
Ett kommuninvånarinitiav har åter aktualiserat frågan om odlingslotter i Ingå. Lotterna skulle enligt invånaren bakom initiativet stödja naturens mångfald, öka uppskattningen av närodlad mat och förstärka invånarnas trivsel och gemenskap.
Tekniska sektorn har utrett möjliga placeringar av lotterna och föreslår nu åkerområdet norr om Västerleden för ändamålet. Åkrarna ägs av kommunen och en del av dem är utarrenderade till slutet av året. Om en del av dessa åkrar reserverades för odlingslotter kunde odlingen börja redan 2024.
Kommunen anser att området skulle passa bra till odlingslotter för att åkrarna redan nu används för odling, platsen ligger nära centrum och man kan ta sig nära lotterna med bil. 

ANDRA LÄSER