Raseborgs budget för nästa år godkänd utan större knorr

Raseborgs stad har en budget för nästa år, liksom en ekonomiplan för åren 2023–2025. Fullmäktige godkände utan desto större knorr budgeten och ekonomiplanen i kväll.

Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
12.12.2022 21:38 UPPDATERAD 16.12.2022 13:51
Raseborgs fullmäktige har i kväll godkänt stadens budget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025. Resultatet i nästa års budget landar på 4,6 miljoner euro, staden investerar för 15,2 miljoner.
Men innan fullmäktiges ordförande Anders Walls, SFP, kunde klubba av ärendet ville många fullmäktigeledamöter som brukligt är framföra sina synpunkter på såväl smått som stort. 
Bland annat lyftes frågan om stadens nya hyresreglemente upp. Reglementet godkändes av stadsstyrelsen i slutet av november och innebär bland annat att pensionärsföreningar ges möjlighet att anhålla om servicesedlar för att täcka hyran för de lokaler man använder för sin verksamhet, i stället för regelrätta hyressubventioner. 

ANDRA LÄSER