Rosa budskap går hem

Rosa bandet-kampanjen fyller många funktioner. Finländarna har tagit den till sig eftersom var och en kan bidra på ett enkelt och konkret sätt.

Cancer blir allt vanligare, men den statliga finansieringen för cancerforskningen har skurits ner rejält, i fjol var den endast en tredjedel av vad den var i början på 2010-talet.

Därför lyfter Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerorganisationerna i Finland fram att det behövs mera pengar för cancerforskningen.

I Finland är Cancerstiftelsen den enskilt största privata bidragsgivaren för cancerforskning. I fjol stödde den forskningen med 5,5 miljoner euro.

Stiftelsens pengar härstammar från avkastning på kapital, privata donationer, företagssamarbeten och försäljning av prylar. Stiftelsens största och synligaste kampanj är Rosa bandet-kampanjen till förmån för bröstcancerforskningen. Rosa bandet-dagen infaller på fredag, 13 oktober.

Kampanjen föddes i USA i början på 1990-talet och kom till Finland år 2003. Kampanjen har fått ett starkt fotfäste och de insamlade medlen har stigit år för år. År 2013 fick man ihop 960 000 euro, i fjol inbringade kampanjen 1,8 miljoner. Målet för årets insamling är samma summa.

Förutom till forskning går pengarna också till att finansiera rådgivning i cancerfrågor.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Finland. Drygt 5 000 personer insjuknar årligen. År 2015 dog 841 kvinnor i bröstcancer. Men allt fler överlever tack vare att forskningen framskrider. Man räknar med att över 67 000 bröstcancerpatienter är vid liv tack vare nya vårdmetoder. Prognosen för bröstcancersjuka i Finland hör till de bästa i världen. Där spelar screening och mammografi en avgörande roll samt god vård.

En av Rosa bandet-kampanjens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om bröstcancer, avdramatisera sjukdomen och visa att den går att övervinna.

För många kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta en person som insjuknat i bröstcancer. Här har S-gruppens personalavdelning gjort en pionjärgärning som andra företag gärna kan ta efter. Butiksbranschen i Finland är ju en kvinnodominerad bransch och av S-gruppens anställda är cirka 30 000 kvinnor. Koncernen har gjort ett infopaket som ska underlätta för arbetskamrater och chefer att stödja en kollega som insjuknar.

Varför har då finländarna tagit till sig Rosa bandet-kampanjen och öppnat plånboken mer år för år? Orsakerna är säkert många. En rosett designas för varje år, i år är det stuntgruppen Duudsonit som gjort den, tidigare år har kändisar som Michael Monroe och Minna Parikka stått för utformningen.

Kampanjmakarna har lyckats få med många nationella och internationella kedjor och företag i samarbetet. Det finns produkter från allt från några euro till tiotals euro att köpa i livsmedelsbutiken. Det är livsmedel och bruksföremål som behövs i vardagen.

Ett annat synligt element är jordbrukarnas satsning på rosa balar på åkrarna.

Även Västra Nyland har valt att stödja kampanjen och också fått lokala företag att gå med i den. Tidningen är med för tredje året för vi tycker att cancerforskningen är värd att uppmärksamma. Förutom lokala företag har också föreningar engagerat sig, till exempel Karislaget BK-46 handbollsdamer och -herrar är med i år.

Flera kändisar har också stigit fram i offentligheten och berättat om sin kamp mot bröstcancer, även det bidrar till att många hört om kampanjen.

Det här är en kampanj som uttryckligen stöder en sjukdom som drabbar kvinnor främst. Därför är det glädjande att givmildheten och engagemanget är stort både bland män och kvinnor. Det beror säkert också på att sjukdomen är så vanlig. Nästa som drabbas kan vara någon som står dig nära.

ANDRA LÄSER