Lappvik i den globala skottlinjen

"Sällan har Lappvik ändå fått så mycket mediesynlighet som under mars 2022. Under enbart några veckor har både lokala och nationella medier följt med bland annat hur invånarna i de ryskägda höghusen i byn hamnat i kläm på grund av de västerländska sanktionerna."

14.04.2022 14:29
Den 27 mars kom beskedet som många redan en tid både önskat och förväntat sig. De omtalade tågtransporterna av kol från Ryssland via Koverhar hamn till kontinenten skulle upphöra. Orsaken var de västerländska sanktioner som med tilltagande intensitet påförts på så gott som all ekonomisk aktivitet och handel med Ryssland sedan landets angrepp på Ukraina i slutet av februari.
Men stoppet blev kortvarigt. Snart omtolkades rådande sanktioner och transporterna fortsatte. Mottagandet var tudelat.
De ryska koltågen hade enligt många varit ovälkomna redan innan krigsutbrottet. Både buller och miljöaspekter vid kolhanteringen ansågs kollidera med Hangös image som en naturnära stad. Samtidigt innebar koltågen åtminstone en del inkomster och arbetstillfällen i Hangö och Lappvik. Oberoende av utfallet visade utvecklingen att Lappvik igen hamnat i skottlinjen inom världspolitiken och den globala ekonomin.

ANDRA LÄSER